NATHALIE'S LETTERS
Nederlands English

OPEN ATELIER EN EXPO - SIMBOLIK - KATELIJNEstraat 139 BRUGGE 0495/ 30.70.56 info@simbolik.be

Het open atelier van kalligrafe Nathalie Beelprez, waar woorden wijzer worden en zinnen zoveel zeggen.
Steeds veranderende originele werken, muurteksten en keramiek. Kijk ook op de FBpagina van SIMBOLIK.